Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Φιλεκπαιδευτική Αδελφότητα Καππαδοκών Αξού Πέλλας

2013-10-08 18:36

 

ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΚΑΠΠΑΔΟΚΩΝ ΑΞΟΥ

″ Πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής Αδελφότητας Καππαδοκών Αξού 
είναι ο κύριος Τοψής Συμεών 

Τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ είναι :

″ Γαβριήλ Γιαλίδης

″ Αναστασία Καλαλίδου

″ Νεκταρία Νεοπούλου

″ Αναστασία Συκοπέτη

″ Γεωργία Βασιλειάδου

″ Τους χορούς ,μας διδάσκει ο ερευνητής Καππαδοκικής Λαογραφίας 
και χοροδιδάσκαλος ο κύριος Σιδηρόπουλος Βασίλης.